Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel houdende regels omtrent de basisregistratie personen (Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen en aangehaakte gegevens Boekel 2021)

Geldend van 16-06-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Boekel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel houdende regels omtrent de basisregistratie personen (Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen en aangehaakte gegevens Boekel 2021)
Citeertitel Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen en aangehaakte gegevens Boekel 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2021-35345

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen
  2. artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen
  3. artikel 156 van de Gemeentewet
  4. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR653039/1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de op 19 augustus 2014 vastgestelde “Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 Boekel”.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-06-2021 nieuwe regeling

01-06-2021

gmb-2021-187986

Onbekend.