Regeling vervalt per 31-12-2025

Openstellingsbesluit POP-3 watersystemen Zuid-Holland 2021

Geldend van 24-11-2022 t/m 30-12-2025

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Openstellingsbesluit POP-3 watersystemen Zuid-Holland 2021
Citeertitel Openstellingsbesluit POP-3 watersystemen Zuid-Holland 2021
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zuid-Holland/368214/CVDR368214_12.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-2022 31-12-2025 artikel 11

08-11-2022

prb-2022-13842

Onbekend.
05-03-2022 24-11-2022 artikel 3

22-02-2022

prb-2022-2536

PZH-2022-798192370
23-10-2021 05-03-2022 artikel 3

12-10-2021

prb-2021-9849

PZH-2021-764606938
05-05-2021 23-10-2021 nieuwe regeling

20-04-2021

prb-2021-3443

PZH-2021-764606938