Verordening financiën Rotterdam 2021

Geldend van 26-03-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening financiën Rotterdam 2021
Citeertitel Verordening financiën Rotterdam 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 212 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-03-2024 bijlage 1

14-03-2024

gmb-2024-126260

2024, nummer 57
26-03-2024 01-01-2023 26-03-2024 artikel 1, 6b

14-03-2024

gmb-2024-126260

2024, nummer 57
01-01-2023 26-03-2024 artikel 1, 6a, 13, 20, 21, bijlage 1, toelichting

15-12-2022

gmb-2022-574862

2022, nummer 239
01-01-2021 01-01-2023 nieuwe regeling

17-12-2020

gmb-2020-348344

Gemeenteblad 2020, nummer 256