Verordening financiën Rotterdam 2021

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening financiën Rotterdam 2021
Citeertitel Verordening financiën Rotterdam 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 212 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening financiën Rotterdam 2013.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 artikel 1, 6a, 13, 20, 21, bijlage 1, toelichting

15-12-2022

gmb-2022-574862

2022, nummer 239
01-01-2021 01-01-2023 nieuwe regeling

17-12-2020

gmb-2020-348344

Gemeenteblad 2020, nummer 256