Regeling vervalt per 31-12-2027

Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland houdende Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland (Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland)

Geldend van 11-02-2023 t/m 30-12-2027

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland houdende Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland (Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland)
Citeertitel Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 31 december 2027.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-2023 31-12-2027 artikel 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16

10-01-2023

prb-2023-1507

PZH-2022-819373458
07-02-2020 11-02-2023 nieuwe regeling

17-12-2019

prb-2020-528

PZH-2019-717055163 (DOS-2019-0009091)