Regeling vervallen per 27-09-2022

Besluit van de bestuursorganen van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging (Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2019)

Geldend van 01-01-2020 t/m 26-09-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie MijnGemeenteDichtbij
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Besluit van de bestuursorganen van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging (Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2019)
Citeertitel Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2019
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp mandaat, volmacht, machtiging
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de regeling 'Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij'

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Ondermandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 27-09-2022 Art. 1 en mandaatregister

17-12-2019

bgr-2019-1075

Onbekend
20-12-2019 01-01-2020 Nieuwe regeling

04-04-2019

bgr-2019-986

Onbekend