Besluit van de raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein houdende regels omtrent het treffen van een gemeenschappelijke regeling bij de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Gemeenschappelijke Regeling Vidar Wsw)

Geldend van 01-06-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Sittard-Geleen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van de raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein houdende regels omtrent het treffen van een gemeenschappelijke regeling bij de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Gemeenschappelijke Regeling Vidar Wsw)
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Vidar Wsw
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. artikel 9 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De aanhef en de citeertitel van deze regeling zijn gewijzigd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2021 aanhef, artikel 2, 27, 35

27-05-2021

stcrt-2021-27803

Onbekend.
09-05-2020 01-06-2021 artikel 13, 19

16-04-2020

stcrt-2020-25955

Onbekend.
09-11-2019 09-05-2020 nieuwe regeling

01-11-2019

stcrt-2019-61777

Onbekend.