Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland

Geldend van 21-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-06-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland
Citeertitel Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid Holland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-2024 01-06-2023 artikel 5.6

30-01-2024

prb-2024-2196

PZH-2024-847278949
19-01-2024 01-06-2023 21-02-2024 artikel 4.6

19-12-2023

prb-2024-737

PZH-2023-845689659
18-03-2023 19-01-2024 artikel 3.2, 4.2, 5.2

07-03-2023

prb-2023-3018

PZH-2022-821454610
31-05-2022 18-03-2023 artikel 3.2, 4.6, 5.6, toelichting

17-05-2022

prb-2022-6282

Onbekend.
17-04-2021 31-05-2022 artikel 1.1, 1.2, 1.5, 1.7, 3.2, 3.8, 4.2, 4.6, 5.2, 5.6, toelichting

30-03-2021

prb-2021-2914

PZH-2021-767422972
11-02-2020 17-04-2021 artikel 1.1, 1.2, 6.5

14-01-2020

prb-2020-756

PZH-2019-719351719
15-02-2019 11-02-2020 nieuwe regeling

08-01-2019

prb-2019-1101

PZH-2018-673222791