Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 30 oktober 2018, PZH-2018-664797069, tot vaststelling van de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland (Subsidieregeling campussen Zuid-Holland)

Geldend van 14-09-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 30 oktober 2018, PZH-2018-664797069, tot vaststelling van de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland (Subsidieregeling campussen Zuid-Holland)
Citeertitel Subsidieregeling campussen Zuid-Holland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Economie
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Zuid-Holland/298777/CVDR298777_2.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 januari 2025, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidie die voor die datum zijn aangevraagd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-09-2019 artikel 1.2, 2.5, 2a1, 2a2, 2a3, 2a4, 2a5, 2a6, 2a7, 2a8, 2a9, 2a10, 2a11, 2a12, 3.5, 3a1, 3a2, 3a3, 3a4, 3a5, 3a6, 3a7, 3a8, 3a9, 3a10, 3a11, 3a12, 4.5, 5.5, paragraaf 2, 2a, 3, 3a

03-09-2019

prb-2019-6192

PZH-2019-704301408
15-01-2019 14-09-2019 Nieuw besluit

30-10-2018

prb-2019-138

PZH-2018-664797069