Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018
Citeertitel Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 33 van de Provinciewet
  2. artikel 33, derde lid, van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 artikel 7, 10a

16-12-2022

prb-2022-15333

5184956
30-12-2021 01-01-2023 artikel 1, 7, 10a, 10b, 11, 12, bijlage 1

17-12-2021

prb-2021-13037

4997253
28-01-2020 30-12-2021 artikel 2, 12 en toelichting

17-01-2020

prb-2020-440

4636624
28-03-2019 28-01-2020 artikel 8, bijlage 1

22-02-2019

prb-2019-2143

4481924
01-01-2018 28-03-2019 nieuwe regeling

15-12-2017

prb-2017-6150

4286545