Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit van provinciale staten van Zeeland houdende de Legesverordening Provincie Zeeland 2018

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van provinciale staten van Zeeland houdende de Legesverordening Provincie Zeeland 2018
Citeertitel Legesverordening provincie Zeeland 2018
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Belasting en heffing
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 136 van de Provinciewet
  2. artikel 220 van de Provinciewet
  3. artikel 223 van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 01-01-2024 Art. 8 en onderdeel 5

16-12-2022

prb-2022-15092

229821
01-07-2022 01-01-2023 Art. 8 en onderdeel 5 tarieventabel

24-06-2022

prb-2022-7612

155202
01-01-2021 01-07-2022 Bijlage 1 Tarieventabel

18-12-2020

prb-2020-9735

20035431
10-07-2019 01-07-2019 01-01-2021 Art. 1, 7, 8 en tarieventabel

05-07-2019

prb-2019-4907

19016010
07-03-2019 30-01-2019 10-07-2019 Tabel pt 5.2, 5.2.1, 5.2.2 en 5.2.3

01-03-2019

prb-2019-1619

19002983
07-11-2018 07-03-2019 Tarieventabel

21-09-2018

prb-2018-8040

18923578
01-01-2018 07-11-2018 Nieuwe regeling

31-10-2017

prb-2017-5943

17023234