Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vlissingen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 151d van de Gemeentewet
  3. Alcoholwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit is de tekst van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 t/m de 13e wijziging

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 wijz. art 1:1, art 1:2, art 1:4, art 1:5, art 1:6, art 2:5, art 2:6, art 2:7, art 2:9, art 2:15, art 2:17; art 2:24, art 2:25, art 2:27, art 2:34, art 2:41a, art 2:42, art 2:48, art 2:59, art 2:62, art 2:80, art 2:84, art 3:7, art 3:9, art 4:1, art 4:7, art 4:7a, art 4:17, art 4:18, art 4:18a, art 4:19, art 4:20, art 5:5, art 5:6, art 5:17, art 5:19, art 5:20, art 5:21, art 5:22, art 5:24, art 5:26, art 5:36, art 5:37 en art 5:38

14-12-2023

gmb-2023-535205

Onbekend.
01-05-2023 01-01-2024 wijz. H2, art. 2:5 lid 1, art. 2:8, art. 2:8a, art. 2:16 lid 6, art. 2:17 lid 2; art. 2:18; art. 2:50a; art. 2:52a lid; art. 2:61; art. 2:65b; art. 4:3 lid 2; art. 4:3 lid 5; art. 5:6 lid 1; art. 6:1 lid 1; art. 6:1 lid 4

13-04-2023

gmb-2023-158284

Onbekend.
27-12-2021 01-05-2023 art. 2:23 lid 2; art. 2:23 lid 4; art. 2:24 lid 2; art. 2:24 lid 5; art. 2:25; art. 2:34; art. 2:38; art. 2:38a; art. 2:51 lid 2; art. 3:7 lid 2; art. 6:2 lid 1

09-12-2021

gmb-2021-450890

Onbekend.
12-02-2021 27-12-2021 art. 2:16b lid 2; art. 2:18 lid 8 en 9; art. 2:23, lid 1;art. 2:28 lid 3; art. 2:41c; art. 2:41d; art. 2:50a; art. 2:65b; art. 2:80; art. 2:81; art. 2:82; art. 2:83; art. 2:84; art. 2:85; art. 2:86; art. 2:87 vervallen; art. 2:88 vervallen; art. 2:89 vervallen; art. 2:90 vervallen; art. 2:91 vervallen; art. 2:92 vervallen; art. 3:1; art. 3:2; art. 3:3; art. 3:4; art. 3:5; art. 3:6; art. 3:7; art. 3:8; art. 3:9; art. 3:10; art. 3:11; art. 3:12; art. 3:13; art. 3:14; art. 3:15; art. 3:16; art. 3:17; art. 3:18; art. 3:19; art. 3:20; art. 3:21; art. 3:22; art. 4:2 lid 6 t/m 14; art. 4:3; art. 4:9a; art. 5:32; art. 6:1 lid 1; art. 6:2 lid 1

28-01-2021

gmb-2021-23215

Onbekend.
01-01-2020 12-02-2021 art. 2:40, art. 2:41, art. 2:41a; art. 2:41b; art. 6:1, eerste lid

12-12-2019

gmb-2019-306041

Onbekend.
01-05-2019 01-01-2020 art. 2:56, 2:57

11-04-2019

gmb-2019-97332

Onbekend.
09-10-2018 01-05-2019 artikel 1:6, onder d;artikel 1:7, tweede lid; artikel 2:25, derde lid; artikel 2:45, tweede lid, onder b; artikel 2:52a; artikel 2:65a; artikel 2:71; artikel 6:1, eerste lid; artikel 6:2, eerste lid, onder h, i en j.

13-09-2018

gmb-2018-206823

onbekend
04-04-2018 09-10-2018 art.1:2,lid 5;art.2:5,lid 2 onder h;art.2:7,lid 2;art.2:16;art.2:16a;art.2:16b;art.2:17;art.2:18,lid5,6,7;art.2:30;art.2:37 wordt verplaatst en hernummerd naar art.2:34a;art.2:36;art.2:38;art.2:39a,lid 1;art.2:42,lid 2 onder b;art.2:47;art.2:51,lid 1;art.2:56,lid 1 onder b;art.2:58, lid 2;Afdeling 15 toegevoegd;art.2:69;art.2:70;art.2:71;art.2:72;teekst afd.17;afd.16;art.2:80,lid 1 onder a;art.3:5,lid 2, onder c;art.4:1,onder a;art.4:2,lid 2;art.4:3, lid 3;art.4:6;art.5:2,lid 5;art.5:20,lid 5;art.5:22,lid 3;art.5:38,lid 6;art.6:1,lid 1;art.6:1,lid 3;art.6:2,lid 1

21-04-2016

Gemeenteblad

onbekend