Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018

Geldend van 29-02-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie 's-Gravenhage
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018
Citeertitel Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Haag 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp 6/2017
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen Raadsvoorstel

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  2. artikel 149 van de Gemeentewet
  3. artikel 2.1.4a van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  4. artikel 3.8 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  5. artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  6. artikel 2.1.5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  7. artikel 108 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bijlage I van het raadsvoorstel (RIS317725) treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2023.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-02-2024 Diverse artikelen, bijlage I en II

15-02-2024

gmb-2024-92781

RIS317725
19-02-2021 01-01-2020 29-02-2024 Art. 3.6

21-01-2021

gmb-2021-51220

RIS307220
02-04-2020 01-01-2020 19-02-2021 art. 1.1, 2.2, 2.6, 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 4.2, 5.2, 6.1 en 7.2

26-03-2020

gmb-2020-86109

RIS304481
01-01-2018 02-04-2020 nieuwe regeling

14-12-2017

Gemeenteblad 228050, 2017

RIS298440