Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018

Geldend van 19-02-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie 's-Gravenhage
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018
Citeertitel Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Haag 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp 6/2017
Externe bijlagen exb-2021-9851

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  2. artikel 149 van de Gemeentewet
  3. artikel 2.1.4a van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  4. artikel 3.8 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-2021 01-01-2020 Art. 3.6

21-01-2021

gmb-2021-51220

RIS307220
02-04-2020 01-01-2020 19-02-2021 art. 1.1, 2.2, 2.6, 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 4.2, 5.2, 6.1 en 7.2

26-03-2020

gmb-2020-86109

RIS304481
01-01-2018 02-04-2020 nieuwe regeling

14-12-2017

Gemeenteblad 228050, 2017

RIS298440