Erfgoedverordening Boxtel 2017

Geldend van 23-03-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Boxtel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Erfgoedverordening Boxtel 2017
Citeertitel Erfgoedverordening Boxtel 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp erfgoed
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3.16 van de Erfgoedwet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet
  3. artikel 156 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de regeling "Erfgoedverordening Boxtel 2010"

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nadere regels Erfgoed Boxtel

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-2019 art. 9.1, lid 1

19-03-2019

gmb-2019-68941

Onbekend
25-09-2018 23-03-2019 Art. 16a, lid 9

18-09-2018

gmb-2018-202103

BP18.00329
01-07-2017 25-09-2018 Nieuwe regeling

30-05-2017

Gemeenteblad 2017, 110677 | 30-06-2017

Raadsbesl. 30-05-2017, punt 17