Regeling vervallen per 01-01-2020

Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR/VAR Velsen 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m 31-12-2019 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Velsen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR/VAR Velsen 2017
Citeertitel Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR/VAR
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 160 en 107 e.v.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 01-01-2017 01-01-2020 art. Artikel 6 is toegevoegd, artikel 9 en 13 zijn gewijzigd

16-05-2017

Electronisch gemeenteblad 29-6-2017: http://www.velsen.nl/actueel/elektronisch-gemeenteblad.htm

B17.0166
01-01-2017 01-01-2017 01-01-2017 art. 8a t/m 8e zijn toegevoegd onder vernummering van de artikelen daarna en onder intrekking van de “Fietsregeling 2015”, de “Regeling uitruil eindejaarsuitkering tbv een vergoeding woon-werkverkeer” en de “Regeling Vakbondscontributie 2006”.

08-11-2016

Electronisch gemeenteblad 01-12-2016: http://www.velsen.nl/actueel/elektronisch-gemeenteblad.htm

B16.0467
01-01-2016 07-01-2016 01-01-2017 art. Nieuwe regeling onder gelijktijdige intrekking van de Bezoldigingsregeling die op 26/4/2005 is ingegaan en op 7/10/2008 voorhet laatst is gewijzigd.

24-11-2015

Electronisch gemeenteblad 17-12-2015: http://www.velsen.nl/actueel/elektronisch-gemeenteblad.htm

B15.0433