Regeling vervallen per 01-01-2018

Beleidsregels inzake medische en psychologische keuringen, voor werknemers die een veiligheidsfunctie uitoefenen, op grond van de Wet lokaal spoor

Geldend van 27-05-2016 t/m 31-12-2017 met terugwerkende kracht vanaf 01-03-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Vervoerregio Amsterdam
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Beleidsregels inzake medische en psychologische keuringen, voor werknemers die een veiligheidsfunctie uitoefenen, op grond van de Wet lokaal spoor
Citeertitel Beleidsregels inzake medische en psychologische keuringen, voor werknemers die een veiligheidsfunctie uitoefenen, op grond van de Wet lokaal spoor
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp verkeer, spoor
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 36, 37 lid 1 Wet lokaal spoor
  2. Artikel 11 Besluit lokaal spoor
  3. Artikel 11, lid 1 en 3 Regeling lokaal spoor

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-05-2016 01-03-2016 01-01-2018 Aanvulling artikel 1.3

19-05-2016

Blad Gemeenschappelijke Regeling, 26 mei 2016, nr. 278

BBV/2016/2634
01-12-2015 01-03-2016 Nieuwe regeling

21-05-2015

Blad Gemeenschappelijke Regeling, 30 november 2015, nr. 403

BBV/2015/1410