Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland (Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland)

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland (Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland)
Citeertitel Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht, milieu
Eigen onderwerp Natuur en Milieu
Externe bijlagen exb-2018-73678 exb-2018-73679

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, artikel 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019 of, ingeval voor die datum het besluit nog niet is goedgekeurd, op de datum van inwerkingtreding van het goedkeuringsbesluit van de Minister, en werkt in dat geval terug tot en met 1 januari 2019. Ten aanzien van het nieuwe artikel 2a werkt dit besluit terug tot en met 1 januari 2017 en ten aanzien van artikel 2b tot en met 1 juli 2014.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 wijzing van artikelen 3, 9 en 14, art. 20 vervalt, kaart bijlage wordt vervangen en 2 nieuwe bijlagen worden toegevoegd

17-10-2018

prb-2018-9581

PZH-2018-660248422
27-02-2015 01-01-2019 wijziging van art. 3; art. 4; art. 9; art. 23. Vervallen is art. 12

19-02-2003

Provinciaal Blad, 2015, 997

dos
13-01-2010 01-01-2010 27-02-2015 wijziging van art. 1; art. 3, art. 4, art. 22; art. 23; art. 25. Vervallen zijn de artikelen 19 en 27.

19-02-2003

Provinciaal Blad, 2010, 3

dos