Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland
Citeertitel Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht, milieu
Eigen onderwerp Natuur en Milieu
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterschapswet, artikel 2
  2. artikel 6 van de Waterschapswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 artikel 3, 22, 23

15-06-2022

prb-2023-13285

Onbekend.
23-03-2023 01-01-2024 artikel 9

15-06-2022

prb-2023-2131

Onbekend.
12-11-2022 23-03-2023 artikel 2c, 23, bijlage 1

15-06-2022

prb-2022-13515

7462
01-01-2019 12-11-2022 wijzing van artikelen 3, 9 en 14, art. 20 vervalt, kaart bijlage wordt vervangen en 2 nieuwe bijlagen worden toegevoegd

17-10-2018

prb-2018-9581

PZH-2018-660248422
27-02-2015 01-01-2019 wijziging van art. 3; art. 4; art. 9; art. 23. Vervallen is art. 12

19-02-2003

Provinciaal Blad, 2015, 997

dos
13-01-2010 01-01-2010 27-02-2015 wijziging van art. 1; art. 3, art. 4, art. 22; art. 23; art. 25. Vervallen zijn de artikelen 19 en 27.

19-02-2003

Provinciaal Blad, 2010, 3

dos