Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende het verdelen van subsidies ter uitvoering van het programma OP-Zuid (Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020)

Geldend van 21-10-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 23-02-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende het verdelen van subsidies ter uitvoering van het programma OP-Zuid (Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020)
Citeertitel Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp sociaal-economische zaken, subsidies, financieel kader
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 125 lid 3 Verordening (EU) nr. 1303/2013
  2. art. 2.2 Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze wijziging is gerectificeerd vanwege een onjuist bedrag in artikel I, onderdeel B, punt 10. Deze rectificatie is bekendgemaakt op 26 oktober 2021, beschikbaar via Provinciaal blad 2021, 9972.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-10-2021 23-02-2021 artikel 6.8, 6.12, 7.7, 7.11

12-10-2021

prb-2021-9700

C2287304/4960065
04-03-2021 21-10-2021 paragraaf 6, 7, 8, artikel 1.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 8.1, 8.2

23-02-2021

prb-2021-1623

C2273966/4841153
21-11-2019 04-03-2021 artikel 5.3, 5.5, 5.6

12-11-2019

prb-2019-7569

C2253908/4600636
24-05-2019 21-11-2019 artikel 1.1, 1.3, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, bijlage 7

23-04-2019

prb-2019-3735

C2242346/4510170
21-11-2018 24-05-2019 artikel 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, bijlage 4, 5, 6

13-11-2018

prb-2018-8545

C2233450/4421216
19-04-2018 21-11-2018 artikel 3.5, 3.6, 3.8

10-04-2018

prb-2018-2810

C2221946/4334851
10-11-2017 19-04-2018 artikel 4.3, 4.5, 4.6

31-10-2017

prb-2017-5102

C2215977/4264188
22-04-2017 10-11-2017 artikel 3.5, 3.6, 3.7

18-04-2017

prb-2017-1804

C2206649/4171249
25-11-2016 22-04-2017 artikel 1.6, 2.5, 5.5

22-11-2016

Provinciaal Blad 2016, 178

S031842
17-09-2015 25-11-2016 art. 1.3, 2.5

15-09-2015

Provinciaal Blad, 2015, 95

3860002
17-07-2015 17-09-2015 art. 1.1, 1.3, 1.5, 1.8, 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, 3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6.1, 6.2, bijlage 1, 2, 3

14-07-2015

Provinciaal Blad, 2015, 80

3833453
01-04-2015 17-07-2015 art. 2.1, 3.1, 3.4

31-03-2015

Provinciaal Blad, 2015, 36

S0297109
25-02-2015 01-04-2015 nieuwe regeling

24-02-2015

Provinciaal Blad, 2015, 14

S0295375