Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010

Geldend van 28-11-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp -
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen exb-2022-58889

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 108, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-11-2022 Aanpassing artikelen 2:9, 2:3, 2:6, 2:21, 4:5C

13-10-2022

gmb-2022-472394

Onbekend.
01-04-2022 28-11-2022 Toevoeging art 2.9b Handhaving hinderlijke beplating

10-03-2022

gmb-2022-136361

Onbekend.
16-03-2022 01-04-2022 Aanpassing art 2.9 en 2.11 ivm Verordening kabels, leidingen en boomwortels

27-01-2022

gmb-2022-53426

Onbekend.
01-07-2021 16-03-2022 Wijzigingen ivm schrappen vergunningstelsel straatprostitutie; diervoerverbod

20-05-2021

gmb-2021-164636

Onbekend.
28-01-2021 01-07-2021 Toevoeging afdeling 5.3A commercieel aanbieden voertuigen

17-12-2020

gmb-2020-348142

Onbekend.
10-11-2020 28-01-2021 Wijziging; toevoeging artikel 2.7, nieuw derde lid

01-10-2020

gmb-2020-256832

Onbekend.
11-05-2020 10-11-2020 wijzinging op bestaande APV verordening

20-02-2020

gmb-2020-89843

Onbekend.
10-04-2020 11-05-2020 gewijzigde regeling

19-12-2019

gmb-2020-67791

Onbekend.
03-02-2020 10-04-2020 Gewijzigde regeling

19-12-2019

gmb-2019-319711

Onbekend.
01-01-2020 03-02-2020 gewijzigde regeling

18-07-2019

gmb-2019-273288

Onbekend.
28-08-2019 01-01-2020 gewijzigde regeling

18-07-2019

gmb-2019-185606

Onbekend.
12-12-2018 28-08-2019 Wijziging artikel 2:44

01-11-2018

gmb-2018-237119

Onbekend.
21-11-2018 12-12-2018 wijziging artikel 4:9

27-09-2018

gmb-2018-220223

.
19-03-2018 21-11-2018 wijzigingen in artikelen 4:6 t/m 4:14

08-03-2018

gmb-2018-190264

.
24-12-2016 19-03-2018 artikel 2:5

08-12-2016

Gemeenteblad 2016, 177146

.
30-07-2016 24-12-2016 artikel 4:5a, 5:24, 5:35

26-05-2016

Gemeenteblad 2016, 100701

10
23-02-2016 30-07-2016 art. 2:16, 2:40

04-02-2016

Gemeenteblad, 15-02-2016

4
14-03-2014 23-02-2016 art. 2:46, bijlage A

13-02-2014

Gemeenteblad, 06-03-2014

Onbekend.
01-01-2014 14-03-2014 Diverse wijzigingen opgenomen in de 6e partiële herziening, verordening nr. 68

19-12-2013

Verordening van Utrecht 2013, nr. 69

Raadsvoorstel jaargang 2013, nr. 143