Algemene plaatselijke verordening 2007

Geldend van 25-04-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoogeveen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene plaatselijke verordening 2007
Citeertitel algemene plaatselijke verordening 2007
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Openbare orde, zedelijkheid, gezondheid, veiligheid, volkshuisvesting en  milieu
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149;
  2. artikel 147 van de Gemeentewet
  3. artikel 151d van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-2024 Wijziging artikel 1, 4a en invoeging Afdeling 2B. Coffeeshop

18-04-2024

gmb-2024-181736

Onbekend.
01-01-2024 25-04-2024 Wijziging diverse artikelen.

08-12-2022

gmb-2023-559309

Onbekend.
22-03-2023 01-01-2024 Wijziging artikel 38c

16-02-2023

gmb-2023-121853

Onbekend.
02-12-2021 22-03-2023 Wijziging artikel 1, 19a, 27a, 34a, 48 en toevoeging artikel 27b, 27c, 32a, 53 en afdeling 2A

25-11-2021

gmb-2021-434591

Onbekend.
21-05-2021 02-12-2021 Gewijzigde regeling

11-05-2021

gmb-2021-157623

Onbekend.
24-04-2020 21-05-2021 artikel 21a en artikel 34b

12-03-2020

gmb-2020-105610

Onbekend.
12-03-2020 24-04-2020 wijziging: artikel 50a lid 2

27-02-2020

gmb-2020-65542

Onbekend.
09-07-2019 12-03-2020 artikel 2 gewijzigd, artikel 4b toegevoegd, artikel 13 gewijzigd, artikel 38 gewijzigd, artikel 38a gewijzigd, artikel 44 gewijzigd, artikel 45 gewijzigd, artikel 50a toegevoegd, artikel 58 gewijzigd

27-06-2019

gmb-2018-99954

Onbekend.
04-05-2017 14-05-2018 Wijziging artikelen: 1, 4a, 13, 19a, 22, 23, 23a, 23b, 23c, 26a, 26b, 30, 34, 36, 37, 38, 38b, 40, 44, 58. Toegevoegd: artikel 34a en afdeling 3a.

20-04-2017

gmb-2017-69297

BBV02439
01-01-2014 04-05-2017 toegevoegd Hoofdstuk 2, afdeling 2A

12-12-2013

K.v.H. 24-12-2013

BBV01002