Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent subsidie (Algemene subsidieverordening Noord-Brabant)

Geldend van 24-07-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent subsidie (Algemene subsidieverordening Noord-Brabant)
Citeertitel Algemene subsidieverordening Noord-Brabant
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp cultuur, economie, energie, Europa, gezondheid, landbouw, milieu, mobiliteit, natuur, omgeving, subsidie, toezicht, vergunningen, water, wonen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2020-39463

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 105 van de Provinciewet
  2. artikel 143 van de Provinciewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1. Regeling accountantsprotocol subsidies Noord-Brabant 2. Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen subsidies Noord-Brabant 3. Beleidsregel begrotingssubsidies Noord-Brabant 4. Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 5. Subsidieregeling Brabantse verkoopgarantie Noord-Brabant 6. Subsidieregeling cofinanciering Europese programma’s Noord-Brabant 2013-2015 7. Subsidieregeling collectief particulier opdrachtgeverschap Noord-Brabant 8. Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant 9. Subsidieregeling gescheperde schaapskuddes Noord-Brabant 10. Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant 2013 11. Subsidieregeling leefbaarheid@Brabant Noord-Brabant 12. Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2013-2016 13. Subsidieregeling streeknetwerken Noord-Brabant 2013 14. Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2013 15. Subsidieregeling waardebescherming Noord-Brabant 16. Subsidieregeling water Noord-Brabant 2013 17. Subsidieregeling landschappen van allure Noord-Brabant

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-07-2020 artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

03-07-2020

prb-2020-4855

4722629
20-06-2017 24-07-2020 artikel 1, 3, 4, 4a, 5, 7, 8, 9, 19, 21, 22

09-06-2017

prb-2017-2658

4159010
08-07-2014 20-06-2017 Art. 4, 8, 22

03-07-2014

Provinciaal Blad, 2014, 83

Statenvoorstel 36/14
01-04-2013 08-07-2014 nieuwe regeling

12-10-2012

Provinciaal Blad, 2013, 31

Statenvoorstel 57/12