Regeling vervallen per 01-01-2024

Legger regionale waterkeringen

Geldend van 07-05-2021 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Legger regionale waterkeringen
Citeertitel Legger van de regionale waterkeringen met de daartoe behorende kunstwerken van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp ruimtelijke ordening - waterkeringen en waterbeheer
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterwet, Artikel 5.1
  2. Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, Artikel 4.1 t/m 4.3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 1-3-2011 Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Wsb 2011/2; ADUN en ADGH 27-05-2011 Wijziging 7-10-2020: de kaart is te raadplegen op https://hdsr.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Legger-Regionale-Waterkeringen-2020

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-05-2021 01-01-2024 deel I, art. 1, 2, 5.

07-10-2020

wsb-2021-5271

1683592
04-06-2011 07-05-2021 nieuwe regeling

01-03-2011

Wsb 2011/2; ADUN en ADGH 27-05-2011

418084