Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Citeertitel Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp 2e wijziging algemeen mandaatbesluit
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 23 vierde lid Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
  2. afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Tevens vastgesteld door de Voorzitter.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 wijziging Bijlage A artikelen 2, 3 en 4.

25-01-2023

bgr-2023-1315

Onbekend.
03-02-2023 01-01-2020 01-01-2024 Wijziging tekst bijlage B

25-01-2023

bgr-2023-181

12DB230125
08-04-2017 03-02-2023 Nieuwe bijlage A en B

05-04-2017

Blad gemeenschappelijke regeling 2017, nr 209

14DB170405
18-01-2014 07-04-2017 nieuwe regeling

18-11-2013

Staatscourant 2014, nr. 1108

13DB131118