Beleidsregels met betrekking tot het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 2.5.30 van de Bouwverordening 2007 (beleid reserve parkeergelegenheden)

Geldend van 24-03-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Kampen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels met betrekking tot het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 2.5.30 van de Bouwverordening 2007 (beleid reserve parkeergelegenheden)
Citeertitel Beleidsregels reserve parkeergelegenheden
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Kampen/CVDR623032.html
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Kampen/CVDR623031.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-2010 nieuwe regeling

15-12-2009

De Brug, 23-03-2010

Onbekend