Regeling vervallen per 01-01-2020

Reglement functioneren en beoordelen van de Gemeente Velsen 2011

Geldend van 11-02-2011 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Velsen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Reglement functioneren en beoordelen van de Gemeente Velsen 2011
Citeertitel Reglement functioneren en beoordelen van de Gemeente Velsen 2011
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-2011 01-01-2020 nieuwe regeling

18-01-2011

03-02-2011, de Jutter/ Hofgeest

B11.0006