Verordening maatregelen en handhaving Wwb 2011

Geldend van 01-05-2011 t/m 30-06-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Uden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening maatregelen en handhaving Wwb 2011
Citeertitel Verordening maatregelen en handhaving Wwb 2011
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wwb, art. 8, 1e lid, art. 8a en art. 18, 2e lid en Gemeentewet, art. 147, 1e lid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening maatregelen en handhaving Wwb 2007

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2011 01-07-2015 Nieuwe regeling

07-04-2011

Infopagina Udens Weekblad 20-04-2011

2011/1793