Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011

Geldend van 19-11-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Almere
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2021-66807

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

12e wijzigingsverordening, nieuw art. 2:48a en wijziging diverse art.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-11-2021 wijziging regeling

11-11-2021

gmb-2021-414343

RV-64/2021
19-12-2020 19-11-2021 wijziging regeling

17-12-2020

gmb-2020-341538

RV-79/2020
08-10-2020 19-12-2020 wijziging regeling

01-10-2020

gmb-2020-257603

RV-55/2020
10-07-2020 08-10-2020 wijziging regeling

02-07-2020

gmb-2020-175541

RV-34/2020
24-08-2019 10-07-2020 Rectificatie 8e wijziging APV gemeente Almere 2011

11-07-2019

gmb-2019-209221

RV-51/2019
19-07-2019 24-08-2019 8e wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening 2011

11-07-2019

gmb-2019-178615

RV-51/2019
12-10-2018 19-07-2019 7e wijziging APV gemeente Almere 2011

19-07-2018

gmb-2018-211130

RV-37/2018
12-01-2018 12-10-2018 Onbekend.

07-12-2017

gmb-2018-19856

RV-79/2017
12-12-2017 12-01-2018 6e Wijziging. Wijziging art. 2.9 en art. 2.10

07-12-2017

Gemeenteblad Almere, nr. 956, 11-12-2017

RV-79/2017
03-10-2017 13-12-2017 5e Wijziging.Vervallen artikel 1:3 en wijziging diverse artikelen

20-07-2017

Gemeenteblad Almere, nr. 857, 25-09-2017

RV-51/2017
22-01-2015 03-10-2017 wijziging en vervallen artikelen i.v.m. actualisering, toevoeging artikel 2:43a

18-12-2014

Gemeenteblad Almere, nr. 4, 14-01-2015

RV-87/2014
19-06-2014 22-01-2015 wijziging en vervallen artikelen i.v.m. actualisering, toevoeging artikelen 2:58, 2:60, 2:61, 2:65, 2:66, 2:67, 2:69

05-06-2014

Gemeenteblad Almere, 11-06-2014

RV-33/2014
18-12-2013 19-06-2014 toevoeging afdelingen 8a en 8b aan Hoofdstuk 2

28-11-2013

Gemeenteblad Almere, 10-12-2013

RV-73/2013
24-12-2011 18-12-2013 intrekking art. 1:2 lid 4 en toevoeging art. 1:9 incl. toelichting

22-12-2011

Gemeenteblad Almere, 23-12-2011

RG-249
29-01-2011 24-12-2011 nieuwe regeling

13-01-2011

Gemeenteblad Almere, 21-01-2011

RV-85/2010