Regeling reis- en verblijfskosten

Geldend van 01-01-2004 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Regeling reis- en verblijfskosten
Citeertitel Regeling reis- en verblijfskosten
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR-UWO

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2004 bijlage Bijlage vergoeding reiskosten dienstreis

29-06-2004

Onbekend

Onbekend.
01-01-2004 01-01-2004 bijlage Bijlage vergoeding reiskosten dienstreis

29-06-2004

Onbekend

01-01-2004 01-01-2004 nieuwe regeling

29-06-2004

Onbekend