Regeling vervallen per 01-01-2024

Regeling uitwegen (in- en uitritten)

Geldend van 27-11-2018 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Regeling uitwegen (in- en uitritten)
Citeertitel Regeling uitwegen (in- en uitritten)
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.provincie.drenthe.nl/@76412/provinciale/

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-11-2018 01-01-2024 wijziging

20-11-2018

prb-2018-8710

2018002617
09-09-2005 27-11-2018 nieuwe regeling

16-04-2009

Provinciaal blad, 2005, 64

5.2/2005006202