Regeling uitwegen (in- en uitritten)

Geldend van 27-11-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Regeling uitwegen (in- en uitritten)
Citeertitel Regeling uitwegen (in- en uitritten)
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.provincie.drenthe.nl/@76412/provinciale/

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-11-2018 wijziging

20-11-2018

prb-2018-8710

2018002617
09-09-2005 27-11-2018 nieuwe regeling

16-04-2009

Provinciaal blad, 2005, 64

5.2/2005006202