Regeling vervallen per 01-01-2016

Beleidsregels boetes Wet Inburgering

Geldend van 04-03-2011 t/m 31-12-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht (Utr)
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels boetes Wet Inburgering
Citeertitel Beleidsregels boetes Wet Inburgering
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp maatschappelijke zorg
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

geen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-03-2011 01-01-2016 nieuwe regeling

06-07-2010

Gemeenteblad van Utrecht 2011, nr. 12

Besluit college van B&W van 6 juli 2010