Erfgoedverordening Helmond 2011

Geldend van 22-02-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Helmond
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Erfgoedverordening Helmond 2011
Citeertitel Erfgoedverordening Helmond 2011
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Monumentenwet 1988
  2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  3. Gemeentewet
  4. artikel 108 van de Gemeentewet
  5. artikel 149 van de Gemeentewet
  6. artikel 8, vijfde lid, van de Woningwet
  7. Bouwverordening Helmond 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-02-2024 aanhef, artikel 1, 3, 4, 8, 11, 14, 26, 29, 32

06-02-2024

gmb-2024-81374

Onbekend.
15-05-2023 22-02-2024 artikel 3, 4

11-04-2023

gmb-2023-238776

Onbekend.
05-03-2011 15-05-2023 nieuwe regeling

01-03-2011

Gemeenteblad, 2011, 18

Raadsbesluit, 2011, 1100196