Subsidieverordening afkoppelen hemelwater

Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieverordening afkoppelen hemelwater
Citeertitel verordening stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp afkoppelen hemelwater
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2009 nieuwe regeling

15-12-2008

t Gazetje, 24 december 2008

Onbekend.