Parkeerverordening centrumgebied Asten 1996

Geldend van 09-03-2001 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Asten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Parkeerverordening centrumgebied Asten 1996
Citeertitel Parkeerverordening centrumgebied Asten 1996
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-03-2001 nieuwe regeling

20-02-2001

Onbekend

01.02.04