MANDATERINGSBESLUIT 2004

Geldend van 27-09-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-09-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling MANDATERINGSBESLUIT 2004
Citeertitel Mandateringsbesluit 2004
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet art. 75, lid 2, 166 en 171, lid 2
  2. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-09-2018 01-09-2018 aanpassing n.a.v. organisatieontwikkeling

28-08-2018

gmb-2018-198814

Zaaknummer 201954
01-06-2018 27-09-2018 aanpassing overzicht mandateringen

23-01-2018

gmb-2018-107852

Zaaknummer 183831
21-01-2016 01-06-2018 Wijziging overzicht mandaat, vertegenwoordiging en ondertekening (afd. Stedelijk Sociaal Beleid)

22-12-2015

De Faam, 20-01-2016

Zaaknummer 137561