VERORDENING tot regeling van de procedure bij toepassing van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Geldend van 01-10-2000 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Krimpen aan den IJssel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling VERORDENING tot regeling van de procedure bij toepassing van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Citeertitel Procedureverordening planschadevergoeding 2000
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2000 Onbekend

28-09-2000

Onbekend

Onbekend