Regeling vervallen per 24-07-2015

Verordening leerlingenvervoer gemeente Someren 2002 / 2

Geldend van 14-07-2002 t/m 23-07-2015 met terugwerkende kracht vanaf 14-07-2002

Algemeen

Overheidsorganisatie Someren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening leerlingenvervoer gemeente Someren 2002 / 2
Citeertitel Verordening leerlingenvervoer gemeente Someren 2002 / 2
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147 
  2. Wet op primair onderwijs , art. 4 
  3. Wet op de expertise centra 
  4. Wet op het voortgezet onderwijs 

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt “Verordening leerlingenvervoer gemeente Someren 2002”.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-2002 14-07-2002 24-07-2015 nieuwe regeling

30-05-2002

't Contact, 02-02-2011

Onbekend