Algemene Voorwaarden parkeergarage Castellum

Geldend van 23-12-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-11-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Woerden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Voorwaarden parkeergarage Castellum
Citeertitel Algemene Voorwaarden Parkeergarage Castellum
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Burgerlijk Wetboek

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling vervangt de vorige Algemene voorwaarden parkeergarage Castellum

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2016 01-11-2016 art. 7

15-11-2016

Elektronisch Gemeenteblad 2016, 182077

2016/182077
01-01-2010 01-11-2016 nieuwe regeling

14-12-2010

29 december 2010 Woerdense Courant

2010/52