Beleidsregel Redelijke sommatie Industrieterreinen gemeente Terneuzen

Geldend van 16-07-2008 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Beleidsregel Redelijke sommatie Industrieterreinen gemeente Terneuzen
Citeertitel Beleidsregel Redelijke sommatie Industrieterreinen gemeente Terneuzen
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp -
Eigen onderwerp Milieu
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geluidhinder (Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006), art 2.1 en art 2.4

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-07-2008 Nieuwe regeling

17-06-2008

Provinciaal Blad, 2008, 29

08018050