Wegsleepverordening gemeente Middelburg 2005 (Vaststelling openingstijden bewaarplaats)

Geldend van 27-10-2005 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Wegsleepverordening gemeente Middelburg 2005 (Vaststelling openingstijden bewaarplaats)
Citeertitel Uitvoeringsbesluit vaststelling openingstijden bewaarplaats
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wegsleepverordening Gemeente Middelburg 2005, art. 3, lid 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-10-2005 Onbekend

28-06-2005

De Faam, 21-09-2005

Onbekend