Wegsleepverordening gemeente Middelburg 2005 (Vaststelling openingstijden bewaarplaats)

Geldend van 27-10-2005 t/m heden

Intitulé

OPENINGSTIJDEN BEWAARPLAATS BEHORENDE BIJ DE WEGSLEEPVERORDENING GEMEENTE MIDDELBURG 2005

Burgemeester en wethouders van Middelburg,

Gelet op het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet, artikel 170 en volgende van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 3, tweede lid, van de

Wegsleepverordening gemeente Middelburg 2005;

overwegende, dat het met het oog op vorengenoemde bepalingen noodzakelijk is de openingstijden van de plaats waar weggesleepte voertuigen in bewaring worden gehouden, vast te stellen;

dat het met het oog op de belangen van degene wiens voertuig is weggesleept en in bewaring gesteld wenselijk is de openingstijden zo ruim mogelijk vast te stellen;

dat zij met het bedrijf dat het wegslepen en de inbewaringstelling zal verzorgen daarover overeenstemming hebben bereikt;

b e s l u i t e n :

  • 1.

    als bewaarplaats voor weggesleepte voertuigen aan te wijzen het terrein van Autobedrijf Kuzee CV, gevestigd aan Marie Curieweg 5 te Ritthem;

  • 2.

    de openingstijden van de bewaarplaats voor weggesleepte voertuigen als bedoeld in artikel 3 eerste lid van de Wegsleepverordening gemeente Middelburg 2005 zijn: van maandag 00.00 uur tot en met zondag 24.00 uur;

  • 3.

    dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van bekendmaking.

Ondertekening

Middelburg, 28 juni 2005.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
drs.ing. A.A. Eijkenaar mr. J.M. Schouwenaar
Publicatie: 21 september 2005.
Inwerkingtreding: 27 oktober 2005.