Verordening, regelende de instelling, taak, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de zeeuwse programmaraad

Geldend van 01-06-1998 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-06-1998

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening, regelende de instelling, taak, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de zeeuwse programmaraad
Citeertitel Verordening Zeeuwse Pro­gramma­raad 1998
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet art. 82,
  2. Mediawet, art. 82k
  3. Wet op de telecommunicatievoor­zieningen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-1998 01-06-1998 Nieuwe regeling

15-06-1998

De Faam, 24-06-1998

college van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 1998