Participatie- en inspraakverordening gemeente Woerden

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Woerden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Participatie- en inspraakverordening gemeente Woerden
Citeertitel Participatie- en inspraakverordening gemeente Woerden
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp bestuur en recht
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 150

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene Inspraakverordening Woerden 1994

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010 nieuwe regeling

16-12-2009

Woerdense Courant 2009, 48

2009/48