Regeling vervallen per 01-10-2010

Verordening tot regeling van subsidieverlening aan de Personeelsvereniging Vrijwillige Brandweer post Gemert.

Geldend van 07-01-1999 t/m 30-09-2010

Algemeen

Overheidsorganisatie Gemert-Bakel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening tot regeling van subsidieverlening aan de Personeelsvereniging Vrijwillige Brandweer post Gemert.
Citeertitel Subsidieverordening 1999 vrijwillige brandweer post Gemert
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst, art. 19:1:9

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-1999 01-10-2010 nieuwe regeling

16-12-1998

Gemerts-Nieuwsblad, 30 December 1998

Onbekend