Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent stortplaatsen (Verordening nazorgheffing stortplaatsen provincie Noord-Holland 1999)

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent stortplaatsen (Verordening nazorgheffing stortplaatsen provincie Noord-Holland 1999)
Citeertitel Verordening nazorgheffing stortplaatsen provincie Noord-Holland 1999
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp nazorgheffing, stortplaatsen, belasting, belastingen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Provinciewet, art. 145, 220, 221, 227a-d
  2. Wet milieubeheer, art. 15.44, 15.45, 15.47

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 bijlage

16-12-2019

prb-2019-8462

1285474/1285474
10-10-2019 01-01-2019 01-01-2020 artikel 2, 4, 9, 10b

30-09-2019

prb-2019-6680

Onbekend.
01-01-2017 10-10-2019 Tarieventabel 2017

24-03-2017

prb-2017-1584

PB NH 2017-27
01-01-2016 01-01-2017 Bijlagen (aangepaste tarieventabel 2015 en tarieventabel 2016)

14-12-2015

Provinciaal Blad, 2016, 9

nvt
01-01-2015 01-01-2016 Bijlage (tarieventabel 2015)

10-11-2014

Provinciaal Blad, 2015, 2

nvt
01-01-2014 01-01-2015 Bijlage (tarieventabel 2014)

16-12-2013

Provinciaal Blad, 2014, 4

243270-299451
01-01-2013 01-01-2014 Bijlage (tarieventabel 2013)

17-12-2012

Provinciaal Blad, 2013, 4

voordracht van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van december 2012
13-01-2011 31-12-2012 Bijlage (tarieventabel 2011)

12-01-2011

Provinciaal Blad, 2011, 2

2011-1800
16-01-2010 13-01-2011 Bijlage (tarieventabel 2010)

11-01-2010

Provinciaal Blad, 2010, 3

2010-1438