Regeling vervallen per 01-01-2016

Algemene subsidieverordening gemeente Castricum

Geldend van 01-01-2007 t/m 31-12-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Castricum
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene subsidieverordening gemeente Castricum
Citeertitel Algemene subsidieverordening gemeente Castricum
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Subsidieverordening
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beleidsregels: subsidiëring scouting 2004, subsidiëring scouting 2004, peuterspeelzaalwerk 2008, jeugdsubsidies sport 2003, sport gehandicapten 2005 en subsidie kunstzinnige vorming in het basisonderwijs.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2007 01-01-2016 Nieuwe regeling

30-11-2006

Nieuwsblad van Castricum, 14-12-2007

Onbekend