Regeling vervallen per 01-01-2015

Gemeenschappelijke regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap Zeeuwsch-Vlaanderen

Geldend van 30-12-2005 t/m 31-12-2014 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-1995

Algemeen

Overheidsorganisatie Hulst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap Zeeuwsch-Vlaanderen
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap Zeeuwsch-Vlaanderen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Wet sociale werkvoorziening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het openbaar lichaam is gevestigd te Terneuzen op 01-01-1995; vastgesteld door de gemeenteraad van Hulst op 22-12-2005, inwerkingtreding met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1995; deze regeling behoort tot collectie gemeente Terneuzen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2005 01-01-1995 01-01-2015 Nieuwe regeling

22-12-2005

Zie art. 38: Gemeente Terneuzen

Rb2005/