Regeling vervallen per 01-04-2021

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 26 oktober 2009 tot algehele herziening van de regelgeving voor de provincie Utrecht met betrekking tot het waterbeheer (Waterverordening provincie Utrecht 2009)

Geldend van 15-07-2016 t/m 31-03-2021 met terugwerkende kracht vanaf 12-07-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van provinciale staten van Utrecht van 26 oktober 2009 tot algehele herziening van de regelgeving voor de provincie Utrecht met betrekking tot het waterbeheer (Waterverordening provincie Utrecht 2009)
Citeertitel Waterverordening provincie Utrecht 2009
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp water, waterwegen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterwet, art. 3.2, lid 1
  2. Waterwet, art. 4.5
  3. Provinciewet, art. 145
  4. Provinciewet, art. 146

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-2016 12-07-2016 01-04-2021 bijlage 1

21-03-2016

Provinciaal blad, 2016, 4063

817B34C9
01-01-2015 15-07-2016 art. 1, 2, 4, 7, bijlage 1, 2, 3, 4, 5, 6

08-12-2014

Provinciaal blad, 2014, 3986

Onbekend.
22-12-2009 01-01-2015 nieuwe regeling

26-10-2009

Provinciaal blad, 2009, 58, rectificatie

Onbekend.