Directiestatuut provincie Limburg

Geldend van 27-07-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Directiestatuut provincie Limburg
Citeertitel Directiestatuut provincie Limburg
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp personeelsbeleid
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Instructie secretaris provincie Limburg 2003
  2. Provinciewet
  3. Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-07-2019 Wijziging artikel 3, 5, 7

18-06-2019

prb-2019-5378

PB 36
12-03-2003 27-07-2019 Onbekend

01-06-2010

Onbekend

Onbekend