Regeling vervallen per 05-01-2024

Speelautomatenverordening Kaag en Braassem 2009

Geldend van 22-01-2009 t/m 04-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Kaag en Braassem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Speelautomatenverordening Kaag en Braassem 2009
Citeertitel Speelautomatenverordening Kaag en Braassem 2009
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op de kansspelen
  2. Speelautomatenbesluit
  3. Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Speelautomatenverordening Jacobswoude 2007 en de Verordening op de speelautomaten Alkemade 2002.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-01-2009 05-01-2024 Nieuwe regeling

02-01-2009

Witte Weekblad, 14-01-2009

-