Verordening op de provinciale raden (Verordening op de provinciale raden)

Geldend van 01-07-1981 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Verordening op de provinciale raden (Verordening op de provinciale raden)
Citeertitel Verordening op de provinciale raden
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp bestuurlijke organisatie, steunfuncties, zorg en welzijn
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van inwerkingtreding is bij benadering ingevuld.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-1981 Nieuwe regeling

18-06-1981

Onbekend

Onbekend.