Verordening investeringsbudget stedelijke vernieuwing Zuid-Holland 2010-2014 (Verordening investeringsbudget stedelijke vernieuwing Zuid-Holland 2010-2014)

Geldend van 17-02-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 15-07-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Verordening investeringsbudget stedelijke vernieuwing Zuid-Holland 2010-2014 (Verordening investeringsbudget stedelijke vernieuwing Zuid-Holland 2010-2014)
Citeertitel Verordening investeringsbudget stedelijke vernieuwing Zuid-Holland 2010-2014
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp ruimtelijke ordening, subsidies
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, artikel 143 en 145

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze wijziging van de Verordening Investeringsbudget stedelijke vernieuwing Zuid-Holland 2010-2014 treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin deze wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 november 2015.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-2016 15-07-2015 wijziging van artikel 10, eerste lid.

25-01-2012

Provinciaal blad, 2016, 916

PZH-2015-538001579
01-02-2012 01-01-2012 17-02-2016 wijziging regeling

25-01-2012

Provinciaal blad, 2012, 12

DOS-
16-02-2010 01-01-2010 31-12-2011 Nieuwe regeling

27-01-2010

Provinciaal blad, 2010, 30

DOS-2009-0000352 Dossier ISV3